Turneringer:

I sommerhalvåret afvikler  Compagnie de Pétanque normalt nogle venskabsturneringer i Esbjerg, hvor medlemmerne de  omkringliggende byers pétanqueklubber er inviteret med.

Datoerne for turneringerne  i 2022:

Forårsturnering: søndag d. 8. maj

Sommerturnering: lørdag d  11. juni

Klubmesterskabsturnering: søndag d. 28. august

Regnvejrsturnering: søndag d. 30. oktober

Spillested: Pétanquebanen, der ligger ved siden af Esbjerg Bibliotek på hjørnet af Sverrigsgade og Finsensgade. 

Konditioner:

For turneringerne med deltagelse af gæster gælder nedenstående konditioner:

Der spilles med skiftende makkere, sammensætningerne findes ved lodtrækning.

Tidsplan:

Kl. 09.30 Indskrivning, betaling og kaffe kl. 09.30
Kl. 10.00 kampene starter.
Der spilles 2 kampe før frokost og 2 kampe efter frokost.

Vinderne findes ud fra det samlede pointtal.
Der spilles efter DGI's regler dvs. max. en time + 2 runder pr.kamp.
Tilmelding til formanden senest 2 dage forud for turneringen - gælder også klubbens medlemmer.
Husk "først til mølle" princippet er gældende.
Pris for deltagelse: kr. 60,00. betales ved indskrivning.

For deltagelse i årets klubmesterskab er konditionerne følgende:

Det forrige års mestre spiller sammen hele dagen, de øvrige hold sammensættes ved lodtrækning, de samme hold spiller ligeledes sammen hele dagen.

Invitationsturneringer:

I løbet af sæsonen modtager klubben invitationer til turneringer og andre aktiviteter
fra DGI og fra andre klubber i regionen. Medlemmerne orienteres om dette af bestyrelsen. 

Klubben's medlemsskab af DGI, giver mulighed for at deltage i lokale landsdelsturneringer. Det er også muligt at deltage i større DGI-pétanquestævner. Se nærmere herom på DGI's hjemmeside.  www.dgi.dk/petanque/petanque